Jiang Research Group at SJTU

Dr. Kun Jiang | PI, Assoc. Prof.

School of Mechanical Engineering
Shanghai Jiao Tong University
E-mail: kunjiang@sjtu.edu.cn
Office: ME-A716